Back

Kaskad Kazan Sistemi Nedir?

Kaskad sistemi; çok katlı binalarda ya da sitelerde kullanılan merkezi ısıtma sistemidir. Genellikle tek döşeme yoğuşmalı kazan sistemlerine alternatif bir sistemdir.

Birden fazla kontrol modülü aracılığı ve yoğuşmalı kombi ile birbirine bağlanıp çalışma sağlayan bir sistemdir. Bu tür yoğuşmalı kazanlar tek döşemeli yoğuşmalı kazan sistemine göre daha ekonomiktir.

Kaskad Sistemi Nasıl Çalışır?

Birden fazla yoğuşmalı kombinin birbirine bağlanması ile yapılan bir sistem olduğunu belirtmiştik. Örneğin; bir binanın ihtiyacı 500000 kcal olduğunu varsayalım. Tek döşemeli yoğuşmalı kazan sisteminde 500000 kcal’lik tek kazan gerekmektedir. Fakat kaskad sisteminde, 100000 kcal’lik 5 adet kombi gerekmektedir.

Tek kombinin çalışması için ise binada sadece 100000 kcal’lik ısı yeterli olacaktır. Ancak 200000 kcal’lik bir ısıya ihtiyaç varsa 2 kombi devreye girecektir. Tek döşemeli yoğuşmalı kazan kullanılan sistemler 100000 kcal’lik ısı için ya da 500000 kcal’lik ısı için de kazanların tamamının çalışması gerekmektedir.

İstenilen sıcaklığa ulaşmak için kaskad sisteminde önce tek kombi çalışır. Tek kombinin yetersiz olduğu durumlarda ikinci kombi devreye girecektir ve bu şekilde sırası ile diğer kombiler de devreye girer.

Kaskad sistemlerinde tüm bacalar birbirine bağlandığı gibi bazen de ayrı ayrı baca bağlantısı da yapılmaktadır. Son olarak kaskad sistemi en az 2 kombi, en fazla da 25 kombiye kadar çalışabilir.

Kaskad Sistemi Avantajları

Tek yoğuşmalı kazan sistemine göre kaskad sisteminin birden fazla avantajı bulunmaktadır.

 • Yoğuşmalı kombiler sırası ile çalışmaktadır. İstenilen sıcaklık elde edilene kadar kombiler belirli aralıklarda devreye girecektir ve bütün kombilerin aynı anda çalışması da söz konusu dahi değildir.
 • Kombilerin tamamı eşit miktarda çalışır, her zaman en baştaki kombi çalışmaz, otomatik olarak 24 saatte bir kombi çalışma sırası değişir ve böylelikle kombilerin tamamı eşit şekilde çalışır. Böylelikle kombilerin yıpranma süreleri eşitlenir.
 • Elektrik tüketiminin minimum seviyede olması da pompaların çok küçük olmasından kaynaklıdır.
 • Kaskad sistemi tek döşemeli yoğuşmalı kazanın aksine az yer kaplamaktadır.
 • Doğalgaz tüketimi de çok düşük alev sıcaklığına sahip olduğundan minimum seviyededir.
 • İstenilen sıcaklığa kısa sürede ulaşır. Bunun nedeni ise cihazlarda bulunan su hacminin düşük olmasıdır.
 • Kaskad sistemi her zaman yedekli olduğundan kombi arıza durumlarında sistem çalışması etkilenmez. Elektronik beyin sayesinde, arıza olduğu durumlarda kombi devre dışı bırakılır ve diğer kombi otomatik olarak devreye girer.
 • Çelik kazanlarda 70 derecede çalışma sıcaklığı vardır. Bu sıcaklığın altına düşerse yoğurma meydana gelmekte ve kazan zamanla çürümektedir. Fakat kaskad sisteminde sıcaklık 30-60 derecedir.
 • Arıza masrafları da kazan sistemine göre kaskad sisteminde daha düşüktür.

Kaskad Sistemi Dezavantajları

 • Brülör modülü kaskad sisteminde kullanıldığından bacalardan ses gelmektedir.
 • İlk yatırım maliyeti, kazan sistemine göre daha fazla olacaktır. Fakat yakıt tüketimi az olduğundan kendini 3 yılda bir amorti edecektir.
 • Kaskad sisteminin bakımı kazan sistemine göre daha uzun sürmektedir.
 • Eğer 8 kattan fazla bir binada kaskad sistemi kullanılacaksa doğal olarak basınç da artacaktır. Üç bar basınçtan sonra kombilerde su tahliyesi söz konusudur.

Yukarıda da belirttiğimiz konulardan dolayı denge tankı yerine eşanjör sistemi kullanımı yapılmalıdır ve böylelikle de maliyeti artmaktadır.

Kaskad Sisteminin Bakımı

Kaskad sistemlerinde kombi bakımları genellikle 3 ayda bir yapılmalıdır. Cihazlardaki su sızdırmazlık özelliği kontrol edilmelidir. Cihazların kirlenmiş olan parçalarının temizlenmesi gerekir.

Sistemde kullanılan brülör kontrolü yapılmalı, yanma durumunun kontrol edilmesi gerekir. Eşanjör temizliğinin de yapılması gerekmektedir. Özellikle de elektronik aksam kontrol edilmelidir.

Sistemde yer ala sensörlerin kontrolü yapılmalıdır. Ateşlemeye yardımcı olan çubuklar kontrol edilerek temizlenmelidir. Sirkülasyon sağlayan pompa suyun içinde buluna pisliklerden dolayı kirlenebilir, bu nedenle pompa sökülerek temizlenmelidir.

Kullanmış olduğunuz kombi hermetik kombi ise kombide bulunan fanın sökülüp temizlenmesi gerekir. Özellikle de devir daimi sağlayan suyun içindeki pislikler kombiye zarar vermeden filtresinin temizlenmesi gerekir.