BEYS Hakkında

Kalite Politikamız

BEYS , bir kurum olarak saygın ve güvenilir olmanın kazanılmış değerleri korumanın dünya standartlarında, müşterilerine karşı yüksek sorumluluk anlayışını bir an bile unutmamaya bağlı olduğunun bilincindedir.

Bu anlayışa bağlı olarak kaliteli hizmet anlayışımızın ana ilkeleri şunlardır:

1. BEYS’ in kalite hedefi; rekabetçi piyasa şartlarında taahhütlerini mümkün olan en kısa zamanda ve optimum maliyette tamamlamak, işveren beklentilerini eksiksiz karşılamak ve müşterilerine sunduğu hizmetleri en üst kaliteye taşımak.

2. Tüm faaliyetlerinde daima kârlılığa yönelik olmak.

3. Devlete,iş ortaklarına,müşterilerine ve personeline karşı daima adil ve dürüst olmak.

4. BEYS, kalite sürekliliğinin ancak değişen ve gelişen müşteri beklentilerin tam ve doğru olarak tespit edilmesi ve karşılanmasıyla mümkün olacağının bilincindedir.Bu nedenle BEYS de mühendislik ve iş geliştirme faaliyetlerine her zaman yüksek önem verilir.

5. Mühendislik hizmetlerinin tüm aşamalarında,kalite,hijyen,çevre ve emniyet kurallarına tam olarak uymak,BEYS de vazgeçilmez bir ilkedir.

6. BEYS’ in satın almadan , satış sonrasına kadar tüm faaliyetlerinde dikkat edilen ana prensip ilk seferde doğruyu yapmak ve sürekli gelişme ile firmanın rekabet gücünü artırmaktır. Bu amaçla BEYS, malzeme tedarikçilerini özenle seçer,ve onlarla kurmuş olduğu stratejik iş ilişkilerini daha iyiye götürmek için çaba harcar.BEYS tasarım ve taahhüt sürecindeki kritik noktaları tespit ederek hata ve uygunsuzlukları önleyici tedbirler alır ve olası problemlerde, etkin düzeltici faaliyetler ile kalitede sürekliliği sağlar.Teknolojik gelişmeleri takip eder ve çağdaş uygulamaları hizmet kalitesine yansıtır.

7. BEYS, sürekli gelişme için en değerli kaynağı gördüğü çalışanlarına, iş veren beklentilerini eksiksiz karşılayan hizmetlerin en etkili şekilde sunulması için gelişen teknolojiye uygun olarak konusunda eğitim verir.

8. Ekip çalışmasını esas tutmak.Kâr – Zarar ; başarı ve başarısızlığı mutlaka tüm personeliyle paylaşarak yüksek motivasyon sağlamak.

TEKLİF İSTEYİN.

Hemen bize ulaşın!