Back

Hepa Filtre Kullanımı

Hepa filtre diğer havalandırma sistemlerini destekleyen bir hava temizleme metodu olarak kullanılabilir. A Tipi Hepa filtreler 0,3 mikron ve daha büyük boyuttaki partikülleri % 99,97 oranında tutabilmektedir.

• Hepa filtrelenmiş havanın resirkülasyonu oda içindeki havanın bir kanalla emilerek hepa filtreden geçirilmesi ve tekrar odaya verilmesi şeklinde olabilir. Bu teknik aşağındaki durumlarda kullanılabilir.

a) Eğer genel bir havalandırma sistemi yoksa

b) Eğer havalandırma sistemi yeterli hava değişimini sağlayamıyorsa

c) Eğer mevcut havalandırmaya veya basınç düzenlemesine dokunmadan hava temizleme miktarı artırılmak isteniyorsa.

• Dış ortama atılan havanın hepa filtreden geçirilmesi

– Hava, korumalı odadan direkt olarak dışarıya atılıyorsa çok gerekli değildir.

• Ek bir emniyet olarak kullanılabilir.

• Atılan havanın tekrar sisteme emilmesi riski var ise kullanımı düşünülmelidir.

• Montaj, Bakım ve gözlemleme

Filtre montajı filtreler arası ve filtre çerçeve arası kaçakları engelleyecek şekilde olmalı.

İlk montajda, filtre temizliği veya değişiminden sonra kantitatif DOP testi uygulanmalıdır. Bu 6 ayda bir tekrarlanmalıdır.

Filtrelerin durumunu gözlemlemek ve değiştirilecekleri zamanı belirlemek için sisteme manometre veya diğer basınç algılayıcı bir cihaz yerleştirilmelidir.

Filtrelere giden kanallara “ mikroplu hava” yazılı etiket yapıştırılmalıdır.

Bir kez kullanılıp atılabilir ön filtrelerin takılması HEPA filtre ömrünü % 25 arttırabilir. % 90 genişletilmiş yüzeyli kullan-at ön filtre takılması durumunda ise HEPA filtre ömrü % 90 arttırılabilir.

Hepa filtre yeri ve montaj bakım yapılan alana veya havalandırma sistemine mikrop bulaştırmayacak şekilde seçilmeli ve yapılmalıdır. Bakım, solunum maskesi takan yetkili personel tarafından yapılmalı